Hình thức thanh toán

Công ty TNHH cơ khí 24H chấp nhận các hình thức thanh toán bằng tiền mặt (với những đơn hàng có giá trị thấp hơn 20,000,000 VND) hoặc chuyển khoản (với những đơn hàng có giá trị lớn hơn 20,000,000 VND) theo đúng quy định của luật thuế.

Công ty TNHH cơ khí 24H xuất hóa đơn VAT cho tất cả các đơn đặt hàng theo qui định của luật pháp. Quý khách hàng vui lòng thanh toán đầy đủ giá tri đơn hàng đã bao gồm VAT trong mọi trường hợp.

Tài khoản công ty:
- Tên tài khoản: Công ty TNHH Cơ Khí 24H
- Số tài khoản: 0381 000 437026
- Tại ngân hàng Vietcombank
- CN Thủ Đức Tài khoản cá nhân:
- Tên tài khoản: Bùi Ngọc Hiếu
- Số tài khoản: 0181 0015 41349
- Tại ngân hàng Vietcombank - CN Nam Sài Gòn